บริบทโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นายพิษณุ สุวรรณ ชื่อเล่น ปิ๊ก อายุ 24 ปี
เบอร์โทร 0825665669
ที่อยู่ 175 หมู่ 5 ต. บ้านไร่ อ. ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี 70130
ประวัติการศึกษากำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรีคบ. 5 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม(ดนตรี) คณะครุศาสตร์รหัสนักศึกษา 484112017

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น