บริบทโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นักศึกษาหญิง

1. กรณีทรงผมสั้นหวีให้สุภาพ ถ้าผมทรงยาวต้องรวบรัดด้วยเครื่องตกแต่งสีเข้มกลมกลืนกับผม ห้ามยอมสีผมที่ต่างไปจากธรรมชาติ ตกแต่งไบหน้าให้ดูสุภาพ ถ้าใช้ตุ้มหูจะต้องสุภาพแนบหู

2.เสื้อเชิ้ดขาวเนื้อเรียบ ปราศจากลวดลาย ลูกไม้เกล็ดรัดตัว ขนาดตัวเสื้อและความยสาวแขนเสื้อเหมาะสมกับร่างกาย กรณีชุดพิธีการ ต้องกลัดกรีดุมเสื้อไว้ในขอบกระโปรงพองามเปิดหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย

3.กระโปรงผ้าเนื้ออเรียบหนาสีดำหรือกรมท่าเข็ม ถ้าเป็นกระโปรงทรงสั้นความยาวคลุมดุมเข่าลงมา3 นิ้ว ถ้าเป็นกระโปรงทรงยาวจะต้องเหนือส้นเท้า 10 นิ้ว เป็นอย่างน้อยไม่ตกแต่งกระโปรงด้วย กระเป๋าเกล้ด ผ่า แหวก ใดๆทั้งสิ้น

4. รองเท้าคัดชูหุ้มหน้าและส้นเท้า (ส้นสูงหรือตำก็ได้ตามความเหมาะสมหนังมันไม่ตกแต่ง)

5. เสื้อสีประจำวิชาห้ามใส่มาปฏิบัติงานในเวลา เฉพาะโปรงแกรมวิชาศิลปศึกษาและพลศึกษาจะใช้เฉพาะเข้าสอนภาคปฏิบัติเท่านั้น


นักศึกษาชาย

1. ผมรองทรงสีธรรมชาติ ปราศจากหนวดจอนยาว เครา ตุ้มหู หรือเครื่องตกแต่งใดๆ

2. เสื้อเชิ้ดขวาผ้าเนื้อเรียบ ขนาดเสื้อพอดีคัว ไม่มีลายจะแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ ถ้าแขนยาวต้องยาวพอดี กลัดกระดุมปลายแขน ก่อนผูกไทมหาวิทยาลัยต้องกลัดกระดุมให้ซ้อนทับกันวสนิทชายเสื้อสอดไว้ในขอบกางเกงพองามเห็นหัวเข็มขัดตรามห่วิทยาลัย

3. กางเกงสีดำหรือกรมท่าเข้ม ผ้ามันทรงสแลคขนาดพอตัว

4. ถุงเท้าสีเข้ม รองเท้าคัดชูหนังสีดำหรือผ้าใบสีดำเกลี้ยง


5. ไม่ตกแต่งสวมใส่เครื่องประดับ เช่น กำไลข้อมือตามแฟชั่น เป็นต้น


6. เสื้อสีประจำโปรมแกรมวิชาห้ามใส่มาปฏิบัติงทานในเวลา เฉพาะโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาและพลศึกษาและพลสึกษาจะใช้เฉพาะเข้าสอนภาคปฏิบัติเท่านั้น